. . .

Hlavní stránka

This website is written in the Czech language
Blog založen 23.1.2021

 Evidentně se dívám na fyzikální svět jinýma očima, než ostatní. Pokud se snažím svoje postřehy publikovat jsem tvrdě blokován(viz dále). Vůbec se mi do tvorby blogu nechce, ale není zbytí.  Rád bych veřejnost seznámil se svými názory a pochybnostmi, které nám vnucují odborníci.  Jedna věc z mnoha věcí, která se mi nepozdává je ta anabáze s časem.

 Za prvé se mi nezdá, že by čas vznikl až po velkém třesku.. To by znamenalo, že by tady předtím čas neběžel? Tohle evidentně nebude pravda. A co potom, až tento vesmír zanikne, čas se zastaví? Určitě ne.

 Jinak se velmi se omlouvám za to co teď napíši, nechci nikoho napadat nebo urážet, ale rád bych postavil jednu záležitost nohama na pevnou zem. O nic víc mi nejde, protože je kolem toho příliš mnoho nejasností. Jedná se o skutečnost, že čas se při vyšších rychlostech zpomaluje. To co se zpomaluje samozřejmě není čas. Zpomalují se totiž atomové hodinky, kterými se snažíte ten čas měřit, ale samotný čas běží pořád dál svým neměnným tempem! To jaksi bohužel. Všechny hodiny, i ty mechanické, mají tendenci se zpomalovat, to ovšem neznamená, že když se zastaví, zastaví se i čas.  Také tvrzení, že se atomové hodiny zpožďují při vysoké rychlosti není tak úplně přesné. Atomové hodiny se totiž zpožďují pouze jsou-li vystaveny zrychlení, zpomalení, gravitaci, vibracím a polím obecně příp. dalším. Při ustálené rychlosti se nezpomalují.

 Důvod je ten, že se v klidu elektron kolem jádra pohybuje po kruhové dráze. Toto je nejkratší možná dráha, kterou potřebuje na to aby oběhl jednou dokola. Jestliže tuto kruhovou dráhu něčím narušíme, třeba magnetickým polem, už ta dráha bude vždy jenom delší, nikdy už nebude kratší nebo stejná. Takže elektron, který se pohybuje na prodloužené oběžné dráze stále stejnou rychlostí, dostane zpoždění, které zkrátka nikdy nedohoní. Tohle je ten důvod proč odborníci tvrdí, že se čas zpomaluje. Jak vidíte, není na tom vůbec nic záhadného. Je nutno se pouze dívat na věci reálným pohledem. Lituji pánové, ale v tomto případě s vámi naprosto nesouhlasím.
 
 Snažím se tyhle věci publikovat, ale většinou bez úspěchu. Posledně jsem se snažil(5/12/2020), na facebooku, objasnit původ fotonu formou dvou experimentů(krátkodobý a dlouhodobý), a dle předpokladu jsem byl zablokován bdělými regulátory. Taktéž publikace na resonancescience.org a dalších nedopadla dobře. Vím tedy, že můj náhled na věci kolem nás, se mnohým nelíbí nebo ho hodnotí jako skandální či urážející a nebo se ho také snaží využít pro svůj odborný růst.
 

 Nahoře vidíte  fotografii stroje, který jsem vyrobil už před delší dobou, asi 20 lety. Ač to vypadá nevinně, je to výkonově nabušený stroj, něco jako motor formule 1 na steroidech. Zkusíte uhodnout o co se jedná? Je to stroj, který v budoucnosti budou používat obchodníci provozující dopravu na dalekých trasách, ale je to také stroj z hluboké minulosti. Fragmenty tohoto stroje byly nalezeny v sedimentu říčky Narada na východní straně Uralu, tuším v roce 1995, a vědci určili jeho stáří na  20 až 300 tisíc let. Protokol má číslo 18/485 ze dne 28 listopadu 1996. Tyto fragmenty jsou nicméně moc malé na to, aby mohly být součástí kosmické lodě, ovšem mohly být částí třeba černých skříněk. Při pátrání po havárii lodě, ze které by to mohlo pocházet, jsem narazil na nadějnou stopu u města Barnaul na Altaji. Viditelné nejlépe v programu Google Earth.  

Přeji pěkný den.

Rudolf Kalvoda
service.senthuria@gmail.com


Webové stránky zdarma