. . .

Proto-Gravitační motor

Proto- Gravitační motor

                                                                                    apr.3.2021 14.55CET
Proto-Gravitační motor               
             

 Tento projekt je nejstarší věc, kterou jsem se kdy pokoušel realizovat. Rozdělil jsem jej do dvou částí a na tu první se dnes podíváme. To slůvko "PROTO" v názvu říká, že je to něco jako předchůdce a proč, to se dozvíte příště, až se posuneme v téhle technologii o úroveň výš, pak si vysvětlíme tu druhou zajímavější část. Jeho praktická realizace však bude i tak hodně náročná, potřebuje složité hydraulické systémy, proto jsem před 30 lety hledal sponzora - samozřejmě jak jinak než neúspěšně. Takže po těch letech bych chtěl odkrýt o co tehdy vlastně šlo.

 Prohlédněte si dobře skicu. Prapodivná pracovní křivka je asi to, co vás nejdřív zaujme. Připouštím, že křivka, kterou jsem zde nakreslil narychlo, není až tak úplně přesná. Je nutno ji dopracovat. Stroj je založen na pohybu hmotného bodu, označeného jako "m", připevněného na konci hydraulického válce, který se otáčí proti směru hodinových ručiček a kopíruje tu podivnou pracovní křivku.  V bodě "A", který je asi 20 stupňů nad horizontální rovinou, je hmotný bod "m" zcela vysunut a produkuje odstředivou sílu podle nám známého vzorce Fc = m.r.ω2 a z této síly, pro naše účely, využíváme jeho sinusovou složku. Mezi body "A" a "B" se poloměr nemění, je tedy trvale na maximu produkuje pouze odstředivou sílu. Po dosažení bodu "B" se začne hydraulický válec zatahovat ke středu a tím produkovat další sílu vhodnou pro náš účel a to F = m*a. Hmotný bod zrychluje ke středu až do bodu "C". V tomto bodě bude mít značnou  dostředivou rychlost a musí být velmi intenzivně bržděn, aby se v ose otáčení "D" dokázal zastavit. To je další síla v náš prospěch. Od bodu "D" do bodu "E" probíhá opačný proces. Hmotný bod je vytlačován směrem ven aby v bodě "E" měl opět velkou rychlost. Od tohoto bodu musí být opět intenzivně bržděn, aby se dokázal v bodě "A" zastavit. Když si to shrneme, máme tady opět modulaci odstředivých sil během jediné otáčky, navíc doplněnou silou pro urychlení hmotného bodu, která nám zvyšuje účinnost přeměny vložené energie na výsledný tah. Z těchto sil však můžeme využít jenom sinusovou složku, z čehož vyplývá, že tady máme spousty parazitních sil v horizontálním  směru, které je nutno eliminovat. Že to není žádný problém je jasné. Stačí použít několik urychlovačů v synchronním protitaktním režimu, čímž bude záležitost vyřešena. Pro spolehlivou stabilitu v prostoru stačí tři. Použití hydrauliky z něj dělá složitý stroj už nyní, ale jak uvidíte příště, bude to ještě mnohem náročnější.  

 Takže nyní všichni, kteří jste výkladu rozuměli a máte o tuto techniku zájem, máte právo tenhle vynález vyrábět a také prodávat, ale nemáte právo si jej nechat patentovat. Tohle právo si ponechám. Jsou to otevřené licence pro všechny!

 V této podobě jsem tenhle návrh zaslal v roce 1992 do NASA. Odpověď jsem obdržel. Propagační materiály a přihlášku do programu SBIR. Jinými slovy, neměli tehdy vůbec ponětí o co vlastně šlo. Takže jediné, co vám pánové od NASA můžu nyní doporučit je, až pošlete kosmonauty na Mars, vybavte je platnými cestovními doklady, aby mohli projít řádnou celní kontrolou.  A kdo tam bude? Nejspíš všichni - tedy mimo vás, vlastně už i s vámi, ale musíte se připravit, že tam budou se svojí raketovou technikou za celkem exotické návštěvníky. Taktéž je musíte připravit na ironické poznámky typu - Pěkný stroj. To jsi dělal sám, nebo Ti s tím někdo pomáhal? A nezapomeňte je vybavit řádnou ochranou proti radiaci..

 Příště se podíváme jak z tohoto zdánlivě zbytečně složitého, průměrně výkonného a nezajímavého projektu vytvořit špičkový stroj pro profesionální použití. 

Rudolf Kalvoda
service.senthuria@gmail.com


Webové stránky zdarma