. . .

Koronavirus

                                                                                                                                    30 leden 2021

Koronavirus je nebezpečí, které lidé podceňují a přitom tady denně umírají stovky lidí. Chtěl bych nastínit nějaké možnosti jak ho porazit technickými prostředky:

 Osvěta. Je nutné si uvědomit, že lékařské znalosti obyvatel jsou na hodně špatné úrovni. Troufl bych si tvrdit, že většina obyvatel ani neví jaký je rozdíl mezi virovou a bakteriální infekcí. Tohle jenom nahrává závažnosti situace ve které se v současnosti nacházíme. Tyto věci se musí učit děti už ve škole protože je to složitá záležitost a proniknout do ní vyžaduje dlouhý čas. Už od útlého věku by se měla zdravověda vyučovat na základní škole, protože odpradávna platí, že vaším nejlepším  doktorem jste vy sami! Nikdo se nemůže spoléhat na to, že doktoři vždy odhalí váš problém a hlavně to, co mu předcházelo. To víte jenom vy. Pokud máte alespoň nějaké znalosti, můžete lékaře navést rychle ke správné diagnóze. Práce doktorů totiž připomíná většinou detektivní práci, která nemusí vést vždy k odpovídajícímu výsledku. V této životní roli jste hlavním aktérem Vy, ne doktor.

 Roušky. Nešvarem dnešních dnů je chodit s rouškou tzv. na půl žerdi, tj. se zakryrými ústy, ale odkrytým nosem. Tohle je život ohrožující záležitost. Nakazíte-li se tak, že vdechnete kapénky do plic, je na tragický scénář zaděláno! První problém na sebe nenechá dlouho čekat. Napadené plíce přestanou fungovat a dodávat do těla kyslík. Na to doplatí samozřejmě další orgány, v první řadě je to mozek, který je na kyslíku asi nejvíc závislý no a závěsu za ním jsou samozřejmě svaly. Svaly sice jde zklidnit, aby se snížila jejich spotřeba, ovšem mezi nimi je jeden který zklidnit nelze a tím je srdce.
Infarkt je nevratné poškození srdečního svalu, které se už nikdy nespraví. Jakmile jsou tyhle tři orgány mimo provoz už je jedno, jestli máte koronavirus, souchotě nebo něco jiného. Váš osud jde jenom jedním jediným směrem, který už nelze zvrátit. Že je takový scénář úplně zbytečný, je doufám jasné.
 Bohužel i tahle záležitost má svůj rub a líc. Plíce se totiž dýcháním čistí. Jinými slovy - ve vydechovaném vzduchu je spousta řekněme nečistot, mezi nimi jsou samozřejmě i viry a bakterie a ty se nesmí dostat zpátky. A přesně k tomu při nošení roušky dochází. To je něco co bych nazval sekundární infekcí. Pomoci si lze různě. Doporučil bych se pořádně vydýchat předtím než si roušku nasadíte a hlavně ji nemít nasazenou dlouho. Zásadním řešením je oddělit vdechovaný vzduch od vydechovaného. To by neměl být až tak složitý problém. Další věc je ta, že nejsou kryté oči. Pokud se vám dostanou kapénky přímo do očí je to totéž, jako by vám je někdo stříknul injekcí přímo do krve. Aby respirátory mohly plnit bezchybně plnit svoji funkci musí mít zcela jinou konstrukci než mají dnes. Chtěl bych se tímto obrátit na naše firmy jestli by s tím nemohly něco udělat. Nosit roušky není dlouhodobé řešení. 

 Inhalátory. Koronavirus je respirační onemocnění a divím se, že o inhalátorech se tady vůbec nemluví a přitom je to ten nejednodušší prostředek v boji proti nákaze. Pokud už virus pronikne do plic neznamená to, že se s tím už nedá nic dělat. Než se totiž viru podaří vniknout do buňky trvá to delší dobu a během ní je virus v podstatě bezbranný. Inhalace sice není lék, ale dokáže nežádoucí účinky infekce velmi omezit.

 Dezinfikátory na bázi záření UV-C. Dezinfekci prostor lze provádět různými způsoby. Ne každý je ale vhodný pro konkrétní účel. Já osobně nejvíc postrádám sterilizátory na bázi ultrafialového záření. Je to zcela jednoduché zařízení a pracuje se s ním jako s běžnou žárovkou. Jeho výhody jsou zřejmé. UV světlo, zejména ve spektru C má na živý organismus hodně nežádoucí vliv - poškozuje DNA, takže daný mikroorganismus je paralyzován tzn. už nemá šanci se množit a nemůže tím pádem poškodit vnitřní orgány napadeného člověka. Důležitá věc je také ta, že je to stále živý tvor a tak proti němu musí imunitní systém vytvářet protilátky. Což je ideální stav. Člověk nebude v podstatě nemocný ale protilátky mít bude. Kdybych si měl tipnout kde nejčastěji dochází k nákaze(mimo nemocnice), viděl bych to v kabince výtahu. Zde by dezinfekce pomocí UVC byla víc než přínosná. Ale zejména postrádám vhodná zařízení do WC, nejenom na dezinfekci prostoru ale i samotné mísy. Chtěl tímto bych tímto také naše výrobce poprosit jestli by nešlo přímo do mísy zabudovat i odsávání, abychom už nikdy nemuseli vdechovat tu důvěrně známou vůni po konvalinkách.

 Dezinfekce rukou je nepříjemná ale nutná záležitost. Ovšem lze to dělat i jinak a bez jakékoli chemie. Mám tím na mysli vysokotlaké zařízení, které zvládne mytí a sušení za pouhých pár vteřin. Tlak vody musí být co nejvyšší a její teplota také, samozřejmě s ohledem na druh osoby -  muž,žena,dítě. Kompletní proces mytí/sušení by trval odhadem 1-2 vteřiny.
Na důkladnou dezinfekci tedy nebude zapotřebí žádné chemie a vezme to zcela minimální čas. Takové věci by měly být u vstupu do každého supermarketu a její použití by v případě epidemie mělo být povinné.

 Prostředí. Rychlé šíření viru nám říká, že něco děláme evidentně špatně. Prostředí ve kterém se pohybujeme budujeme na špatném základě. Tady je zapotřebí změnit hlavně systém topení či větrání vnitřních prostor. Nevětraný prostor bude nejspíš ten hlavní problém, který šíření viru tolik prospívá. Vezměme si takovou typickou místnost, kde se topí radiátorem. Jestliže v této místnosti nakažený člověk zakašle, radiátor tyhle kapénky prostřednicvím teplého vzduchu nasaje a znovu vyhodí do prostoru takže všechny osoby které se v ní nacházejí nebo do ní přijdou, budou spolehlivě nakaženy. Chceme-li tuto nezáviděníhodnou situaci změnit tak musíme úplně změnit celou koncepci vytápění/větrání. Vzduch v místnosti musí proudit zásadně seshora dolů(a samozřejmě nesmí vířit). Hlavním důvodem je, že při kýchání se člověk mimoděk předkloní a kýchá směrem dolů. Je-li u podlahy odsávání pak už kapénky nikoho nemohou nakazit protože odcházejí rovnou pryč z místnosti. Nedílnou součástí této technolgie musí být také přisávání čerstvého vzduchu stropem. Aby zde nedocházelo k nepříjemnému průvanu, musí být vzduch přisávám rovnoměrně celou plochou stropu. Vzduch bude přiváděn přes kruhový filtr (kvůli čištění) a ošetřen UV dezinfikátorem, který by měl mít alespoň dva výkonové stupně. Nízký pro normální stav a vysoký pro epidemii. Takto bude zabezpečeno, že bude vzduch v místnosti svěží zrovna tak jako by jste stáli někde vysoko v horách a přitom budete mít jistotu, že vás nějaký bacil neskolí. Tato technologie musí být používána všude tj. doma, v obchodě,v dopravních prostředcích ale hlavně v nemocnicích. Tam je riziko nákazy určitě největší. Náklady budou evidentně vysoké, ale asi nebude zbytí. Jinak se bude virus šířit stále dál a pak přijdou zase jiné. Změn, které budeme muset provést v prostředí ve kterém se pohybujeme, bude zapotřebí evidentně hodně abychom se do budoucna něčemu podobnému vyhnuli. Jenom se musíme k problému postavit čelem a začít.

Rudolf Kalvoda
service.senthuria@gmail.com


Webové stránky zdarma