. . .

Fyzika

Pochybnosti.                                                                                                                                 1/05/12/2020  //facebook
Rád bych touto cestou pozdravil hloubavé a zkoumavé lidi. Jsou věci kterým nějak nemohu porozumět. Chtěl bych se s vámi o nějaké podělit.

- Třeba teorie velkého třesku. Nechápu třeba, jak z jednoho bodu může vzniknout náš vesmír. Podle této teorie se splaší jakýsi bod (někde-kdesi) a z toho bodu napřed vznikne čas, pak prostor a do něj expanduje náš vesmír. To asi takhle nebude. Podle mého názoru bude pravda mnohem jednodušší. Domnívám se, že se srazily dva objekty třeba typu černá díra a to samozřejmě rychlostí světla. To by vysvětlovalo například tu rychlost elektronů na orbitu. Také skutečnost, že tady byl už předtím nějaký vesmír by vysvětlovalo tu záhadnou temnou hmotu. Asi to nebyl tak úplně prázdný prostor. Něco nám tady prostě zůstalo z minulosti. Je to jednoduché a prosté vysvětlení.
 
- Čas. Další věc nad kterou mi zůstává rozum stát. Naprosto nechápu, jak někdo může tvrdit, že čas vznikl až po velkém třesku, nebo dokonce, že se při vyšších rychlostech čas zpomaluje. Podle mého názoru čas tady byl před velkým třeskem a bude tady i potom až tento vesmír dávno zanikne. Docela mi vadí, když někdo tvrdí, že při vysokých rychlostech se čas zpomaluje. To co se zpomaluje to bohužel není čas. To jsou pouze atomové hodinky, kterými se snažíme ten čas měřit, ale samotný čas běží pořád dál svým neměnným tempem. Všechny hodiny, i ty mechanické, mají tendenci se zpomalovat, to ovšem neznamená, že když se zastaví, zastaví se i čas.  Také tvrzení, že se atomové hodiny zpožďují při vysoké rychlosti není tak úplně přesné. Atomové hodiny se totiž zpožďují pouze jsou-li vystaveny zrychlení(zpomalení, gravitaci atd). Při ustálené rychlosti se nezpomalují.
 
- Foton. Dnes je to hodně kontroverzní téma. Poslední výzkumy tuhle částici úplně zpochybňují, foton totiž nemá klidovou hmotnost, takže si mnozí myslí, že to prostě částice není, navíc je světlo částí elektromagnetického spektra, takže se naskýtá otázka jestli se s chudákem fotonem nakonec nebudeme muset rozloučit. 

Jednoduše foton popisují tahle 4 fakta:
 1) foton se ve vláknu žárovky nevyskytuje(za studena)
 2) aby mohla žárovka emitovat fotony potřebuje přívod vnější energie
 3) foton nemá klidovou hmotnost
 4) foton nereaguje na magnetické pole

Co to tedy je? Zdá se vám to jako hádanka? Myslím, že pro většinu z vás asi ne. Tato teorie je taková, že průchod elekronů vláknem ze zdroje způsobí, že se elekrony ze zdroje srazí s elektrony, případně i s jádrem, ve  vláknu a tím dostanou další energii, která jim dodá rychlost o něco větší než je rychlost světla. Od téhle chvíle se veškeré podmínky zásadně  mění. Vzhledem k tomu už není elektron zachytitelný dalšími atomy v okolí a tak unikne i z vnitřku hmoty ven jako záření. Pro mnohé odborníky je nepřijatelná zejména ta skutečnost, že by elektron mohl mít vyšší rychlost, než je rychlost světla, ale je nutné si uvědomit, že tato částice není nehmotné fluidum nýbrž hmotný objekt, třeba jako fotbalový míč. Kopnete-li do míče málo, letí pomalu, kopnete-li do něj hodně, letí rychle. To, že elektron dostal do vínku při zrození rychlost světla, ještě neznamená, že tuto rychlost nelze změnit. 

Proč nelze změřit jeho klidovou hmotnost? Špatně položená otázka. Zeptám se lépe. Co se stane s fotonem, unikne-li do našeho, řekněme stabilního prostředí? Bez přístupu k vnější energii se bude jenom zpomalovat až znovu dosáhne rychlosti světla a nějaký atom jej polapí. Tento proces je ovšem chaotický, nepředvídatelný jinými slovy nahodilý. Všechny měřící přístroje co máme k dispozici, myslím tím úplně všechny, jsou složeny z atomů, jejichž elektrony obíhají rychlostí světla takže jimi fotony pronikají jako nůž máslem, prosakují nebo chaoticky narážejí. Tomu také odpovídají ty nejasné nebo řekněme neprůkazné výsledky, které zdánlivě nedávají smysl.

Proč foton nereaguje na magnetické pole? Lze vyzkoušet třeba tak, že u rozsvícené žárovky pohybujeme magnetem. Světlo se nijak nekroutí. Vysvětlení je zcela jednoduché. Magnetické pole je nehmotné fluidum a tak se šíří prostorem rychlostí světla. Tedy, z našeho pohledu, pouze rychlostí světla, takže mu fotony, které jsou rychlejší, jednoduše unikají. Tato teorie, ač je pro mnohé nepřijatelná, se dá ověřit těmito dvěma pokusy.

 Krátkodobý pokus: Vezměte nabitý akumulátor z auta 12V, jako zdroj ideálně vyhlazeného proudu, a zapojte do obvodu žárovku, nejlépe vysoce svítivou, třeba H4, a před ni a za ni zapojte přesné ampérmetry. Je-li tato teorie správná, potom se musí vstupní proud do žárovky lišit od výstupního. Rozdíl bude ve vyzářených elektronech. Tento pokus bych si vyzkoušel i doma(jsem elektronik), ale bohužel to vyžaduje extrémně přesné laboratorní přístroje, protože odhaduji rozdíl v proudech řádově na pikoampéry případně ještě méně a takové přístroje nevlastním. Tento pokus  by stálo za to vyzkoušet i při nabíjení akumulátoru.
 
 Dlouhodobý pokus: Testovat by se to také mohlo na úbytek materiálu. Před vlastním pokusem bych si žárovku zvážil na přesné váze, pod mikroskopem si prohlédl jak vypadá povrch vlákna a zdali je vnitřek baňky zcela prázdný. Po dlouhodobém používání, cca několik měsíců až let, bych vážení zopakoval a také si prohlédl ten povrch. S těmito výsledky by už se daly vyvodit závěry, jestli se na tvorbě fotonů  podílejí pouze elektrony(váha bude stejná) nebo i jiné částice z jádra(váha bude menší). Nechci nikoho lanařit, bude to asi drahý špás, ale myslím, že za pokus to stojí. Doufám, že se tímto podaří foton zachránit.
 
- Ještě jeden problém na závěr, který mi nesedí. Je to tvrzení, že nelze urychlit hmotné těleso na rychlost větší než je rychlost světla. Za prvé ta rychlost. Vůči čemu? Vůči mě nebo Frantovi co jede proti mě po silnici? Rychlost je totiž vždy relativní(vůči čemu?). Také tvrzení, že těleso s nabývající rychlostí má stále větší klidovou hmotnost je určitě špatně. Hmotnost se totiž odvíjí od množství elementárních částic(a součtu jejich hmotnosti) v tělese a pokud se počet nemění, nemůže se měnit ani jeho klidová hmotnost. Tato teorie pochází z původní teorie relativity a to od rovnice m=L/c2, 
která vede k mnoha neoprávněným spekulacím. Nakonec se to nelíbilo i samotnému tvůrci, panu Einsteinovi, a tak tu rovnici později přepsal do dnes známější podoby e=m*c2. Tady už je definice jasná a nemůže docházet ke spekulacím. Energie stojí v rovnici hezky nalevo, jakožto veličina počítaná a hmotnost s rychlostí, jakožto veličiny dané, vpravo.

 I tak si však myslím, že tato rovnice, která popisuje množství energie ve hmotě, nebude tak úplně správně. Zkusme se na to podívat ze dvou extrémů. Vezměme si kilogram těžkého materiálu, třeba uranu, dejme ho do jaderné bomby a přivoďme explozi. Dojde k totální destrukci hmoty a uvolnění 100 procent energie. Tato energia se skládá ze dvou částí. Při rozpadu elektronového obalu se uvolní řekněme atomová energie a při rozpadu jádra dojde uvolnění jaderné energie. A teď případ z opačného extrému. Vezměme jeden kilogram tekutého vodíku a proveďme opět totální destrukci. Dostaneme atomovou energii? Určitě ano, ale jadernou už nikoli. V jádru vodíku je totiž jenom jedna částice, takže k nějakému rozpadu jádra tady nemůže dojít. Tato energie nám bude ve výsledku scházet. Můžeme tedy tvrdit, že energie obsažená ve hmotě je přímo 
úměrná hmotnosti? Tady bych byl velmi opatrný. Energie skrytá ve hmotě je ovšem obrovská, spíše gigantická, což by vysvětlovalo kupř. to záhadné chování létajících objektů, kterým říkáme UFO, nebo i takový řekněme běžnější fenomén, jakým je třeba kulový blesk. Ale o tom třeba někdy příště. Tím chci říci, že špatný či nevhodný výklad může způsobit mnohé.

No nebudu to dále rozvádět. Je tady spousta věcí, které asi nikdy nepochopím. Všechno je to na mě nějaké až příliš relativní..

Chápu, že budete mít hodně výhrad. Berte to jenom jako názor člověka z venku, který se dívá dovnitř. Do těhle věcí nedělám, jenom je sleduji, ale zabývám se něčím podobným. Tímto bych chtěl zjistit, jestli je zde možné takovéhle články vůbec publikovat. Pokud ano tak se příště pokusím předložit jednu hádanku. Jedná se o přístroj, který je spojen s jedním celkem exotickým fyzikálním jevem. Byl bych moc zvědavý, jestli to někdo uhodne. Přeji Vám pěkný den.

Tohle je ten článek, který jsem se pokoušel publikovat na facebooku dne 5.prosince 2020 a to v sekci Vědecká filozofie & Fyzika. Jako obvykle jsem byl zablokován. Myslíte si, že je na tom něco špatného?

 
Doubts.                                                                                                                                        1/09/12/2020 //Resonance
I would like to greet contemplative and inquisitive people in this way. I have to apologize for my bad English, I'm a little older, I'm retired, so I had to have the post translated Google Translate.

 I am very sorry for what I write, I do not want to attack or insult anyone, but I would like to put one matter to order. I don't care about anything more, because there are too many ambiguities around it. This is due to the fact that time slows down at higher speeds. Unfortunately, what is slowing down is not time. These are just atomic clocks with which we try to measure that time, but time itself continues to run at a constant pace. All clocks, even mechanical ones, tend to slow down, but that doesn't mean that when it stops, time will stop. Also, the claim that the atomic clock is delayed at high speed is not entirely accurate. This is because atomic clocks are delayed only when they are exposed to acceleration, deceleration, gravity,
vibrations and fields in general. They do not slow down at steady speed. The reason is that at rest the electron in orbit moves in a circle. This is the shortest possible path it needs to go around once. If this we disrupt the circular path with something, for example a magnetic field, the path will only be longer, it will never be shorter or the same. So an electron that moves in an elongated orbit at the same speed still, gets delayed. That is the reason for claiming that time is slowing down. As you can see, there is nothing mysterious about this. It is only necessary to look at things with a real view.

I try to publish these things, but mostly without success. Last time I tried (12/5/2020), on Facebook, to clarify the origin of the photon in the form of two experiments (short-term and long-term), and according to the assumption I was blocked by vigilant regulators. So I know that many people don't like my view of things around us or find it scandalous or offensive, or they also try to use it for their professional growth.

 I will try to send one photo of a machine that I made a long time ago, about 20 years ago. Although it may seem innocent, it is a high-performance machine, something like a Formula 1 engine on steroids. You try to guess what is it about? These things remain my whole life. I wish you a nice day.

A tohle je zase ten článek, který jsem se snažil publikovat na renomovaném serveru resonancescience.org dne 9 prosince 2020 se stejným výsledkem. Neprošel. Stále si myslíte, že je tady všechno v pořádku?


Webové stránky zdarma